Způsob hodnocení výsledků vzdělávání žáků za II.pololetí 2019/2020

ZPŮSOB HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZA II. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
podle vyhlášky MŠMT č. 211/2020

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vychází:

  1. z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák měl povinnost řádně docházet do školy (tj. do 10. 3. 2020)
  2. podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák neměl povinnost řádně docházet do školy (tedy od 25. 5. 2020)
  3. podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

Vysvědčení bude žákům předáno v pátek 26. 6. 2020 první vyučovací hodinu ve venkovním
areálu školy (1.-4. třída v zámeckém parku, 5.-9. třída před hlavní budovou či ve dvoře školy)

Mgr. Milan Dvořák – ředitel ZŠ a MŠ Bez hranic

Napsat komentář