ÚČAST ŽÁKŮ 6. – 8. TŘÍDY VE ŠKOLE OD 8. 6. DO 19. 6. 2020

Vážení rodiče,

vedení ZŠ a MŠ Bez hranic pochybuje o smysluplnosti zavádění dobrovolné školní docházky pro žáky II.stupně od 8. 6. 2020. Technicky je navíc těžko proveditelné – byly vystěhovány lavice (pro žáky I.stupně), v některých učebnách probíhají stavební úpravy, byl vypracován systém stravování ve školní jídelně, pedagogové vypomáhají u dětí I.stupně a v odděleních školních družin.

 

Přesto škola nabízí od 8. 6. do 19. 6. v čase 8:00 – 13:00 individuální či skupinové konzultace žáků 6. – 8. třídy s vyučujícími na základě předem dohodnutých termínů (emailem či přes služební mobil: 604 719 245). Žák může absolvovat několik konzultací za sebou (bez obědu ve školní jídelně).

Při prvním vstupu do školy žák odevzdá vyplněné a podepsané čestné prohlášení (odkaz zde), bude mít u sebe ochrannou roušku (pro pohyb po chodbách a v společných prostorech)!

Mgr. Milan Dvořák, ředitel ZŠ a MŠ Bez hranic

Napsat komentář