Literární soutěž pro žáky 2.stupně

Ředitelství ZŠ a MŠ Bez hranic vypisuje literární soutěž
pro žáky 2. stupně základní školy ve Mšeci na téma:

PRÁZDNINY, JAKÉ DOSUD NIKDO NEZAŽIL

Cílem práce je zachytit život v současné mimořádné době.

Žádná z předcházejících generací se v podobné situaci, jakou dnes prožíváme,
neocitla. Oficiálně je uznáno, že od druhé světové války nebyl svět v takovém
ohrožení, jako je nyní. Originální výpovědi budou mít v budoucnosti historickou
cenu.
Forma práce je ponechána na svobodném rozhodnutí účastníka soutěže.
Může se jednat o popis děje, dopis, vyprávění, fejeton, úvahu, deníkový zápis apod.
Práce může být doplněna autorskými fotografiemi či ilustracemi.
Termín odevzdání je 12. května 2020.

Práce budou hodnoceny ve dvou kategoriích:
1. kategorie: Práce žáků 6. a 7. ročníku
2. kategorie: Práce žáků 8. a 9. ročníku.
Vyhlášení vítězů proběhne při slavnostním setkání žáků, rodičů, učitelů a přátel
školy.

Koordinátor akce: Mgr. Jana Toušková

Napsat komentář