Den Země – Ukliďme Česko

V pátek 20. dubna 2018 se všichni žáci a učitelé pustili do velkého úklidu. Některé třídy uklízely  v okolí obou školních budov, jiné v dalších blízkých i vzdálenějších místech obce (např. před obchodním domem, v areálu býv. JZD, pod parkem u ubytovny, na cestách směrem na Háje, k Červeňáku, obytnou zónou směr Řevničov, u čerpací stanice apod. Přesto, že se nám v poslední době pořádek ve vesnici líbí a zdá se nám, že se zaměstnanci městyse o úklid starají velmi dobře, nasbírali jsme vskutku nečekaně mnoho odpadu. Některý odpad jsme zvládli i vytřídit. Velkou pochvalu si zaslouží opravdu každá třída – nelenili ani mladší ani nejstarší – však jsme si při uklízení tak trochu pomohli mezitřídní soutěží :-). Podporou při uklízení nám byla materiální pomoc „Ukliďme Česko – Ukliďme svět“ v podobě ochranných rukavic a pytlů. Děkujeme také p.Malci a Městysu Mšec za odvezení nasbíraného odpadu do sběrného dvora. Akci jsme si užili také díky krásnému slunečnému dopoledni a příležitosti udělat společně něco dobrého pro přírodu a naše okolí. 

Napsat komentář

Skip to content