Předvánoční seznamování s českými tradicemi

Projektové dny s názvem České národní tradice jsme zahájili 19. 12. a úspěšně zakončeny byly 21. 12. Cílem projektu bylo osvětlit žákům kdy, jak a z jakého důvodu slavíme svátky a jakými tradicemi si je připomínáme. Žáci měli získat nové informace a vyzkoušet si na vlastní kůži některé zvyky, či si připravit nějaký tradiční pokrm vážící se k dané tradici.

Do projektu byl zapojen celý druhý stupeň, žáci 6. až 9. třídy byli rozděleni do čtyř skupin. Každá skupina měla svého zástupce. Skupinky si namátkou vybraly jedno ze čtyř ročních období. Během tří vyučovacích dnů měly za úkol získat informace o veškerých svátcích v daném ročním období, vyrobit či uvařit nějaký tradiční pokrm a připravit prezentaci.

Měli jsme tedy možnost jako diváci zavítat do letního období a oslavit svatojánskou noc, ochutnat svatojánský chlebíček a také se zúčastnit sběru chmele. Na jaře jsme mohli ochutnat velikonočního beránka a být svědky tradiční hodovačky. Na podzim jsme zavítali na dvorek místní školy a ochutnali jsme brambory pečené v ohni a následně byli pozváni na tradiční svatomartinskou husu. V zimě jsme oslavili Mikuláše, prošli jsme celý adventní čas a předčasně odpočítali konec roku a oslavili rok nový. Dozvěděli jsme se o méně známých svátcích i tradicích českých i moravských. Užili jsme si velmi vydařený projekt plný výborného jídla vyrobeného rukami žáků, ale také jsme byli diváky skvělých prezentací a úžasných scének v převlecích.

Výherci se stali žáci představující období zima. Všichni žáci pak byli bohatě odměněni za pečlivou práci a píli čerstvě dovezenými pizzami, které si právem všechny čtyři skupinky zasloužily.

Děkujeme žákům za jejich skvělou práci, pedagogickému sboru za obětavost a trpělivost a vedení školy za možnost vlastní realizace projektu a uvolnění finančních prostředků.

Bc. Bohuslava Widemannová, DiS.

 

fotogalerie zde

 

Napsat komentář