5. ročník

 

 
Jízdní řády ZŠ Tuřany - ZŠ Mšec a zpět
 
  • Jídelna Mšec: Odhlašování obědů do 7.00 hod na telefonu 730157880 nebo e-mailovou zprávou na jidelna@skolabezhranic.cz. 
 
 
 
 

 
 
 

 

Naše škola se zapojila do systému
“Nenech to být”. Je to internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. S podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přináší efektivní způsob odhalování těchto problémů ještě v jejich zárodku. To vše za spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno a Linkou bezpečí, která aktuálně řeší veškerou administraci, schvalování škol, technickou podporu a obecnou komunikaci.
 
V rámci prevence proběhly ve škole specifikované programy všeobecné prevence - Etické dílny. Témata si vybírali třídní učitelé speciálně pro svou třídu.   Děkujeme paní lektorce Radmile Sýkorové, která odvedla profesionální práci. 
S. Trappová