Informatika

 
Cílem výuky Informatiky v naší škole je dosažení základní úrovně informační gramotnosti, získání elementárních dovedností v oblasti výpočetní techniky a moderních informačních technologií. Podle našeho plánu je tento předmět zařazen do 3. až  5. ročníku po jedné hodině týdně.
V nově zrekonstruované učebně je celkem 20 počítačů s operačním systémem Microsoft Windows 8 Professional. Všechny počítače jsou propojeny v síti a mají přístup na internet. Obraz z hlavního počítače je promítán na velké projekční plátno.
 
 
 
Řád PC učebny