2. ročník

 
 
 
 
 
Moji milí a zlatí,
děkuji za krásný školní rok a přeji vám ty nejkrásnější zážitky z letošních prázdnin. Dávejte na sebe pozor, ať se ve zdraví všichni sejdeme ve třetí třídě.
Přání pohodové a zasloužené dovolené, a taktéž velký dík, patří rodičům, za perfektní spolupráci a dohled nad vaší domácí přípravou.
 
Mějte se moc fajn.....
                                     Sylva Eitlerová
 
 
 

 

 
 
 
 
Naše škola se zapojila do systému
“Nenech to být”. Je to internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. S podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přináší efektivní způsob odhalování těchto problémů ještě v jejich zárodku. To vše za spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno a Linkou bezpečí, která aktuálně řeší veškerou administraci, schvalování škol, technickou podporu a obecnou komunikaci.
 
V rámci prevence proběhly ve škole specifikované programy všeobecné prevence - Etické dílny. Témata si vybírali třídní učitelé speciálně pro svou třídu.   Děkujeme paní lektorce Radmile Sýkorové, která odvedla profesionální práci. 
S. Trappová