Sponzoři naší školy

Vážení rodiče i přátelé školy, pokud máte možnost a chcete podpořit činnost naší školy nebo přímo konkrétní třídy, budeme moc rádi za finanční i věcné dary nebo službu škole od jakéhokoliv řemesla. Kontaktujte nás, prosím, na e-mailu
haskova@skolabezhranic.cz nebo tel. čísle 773 130 280.
Za vaši podporu předem moc děkujeme.
Sponzoři v roce 2017. Děkujeme 🙂
paní Černeková – stuhy
paní Maťátková – finnční dar na školní akce
manželé Ježkovi – finanční dar na didaktické pomůcky
manželé Henlínovi – kriketové míčky, terčíky a krásné stopky
manželé Henlínovi – zakoupení volejbalových, fotbalových a basketbalových míčů
manželé Henlínovi – výsuvná lepidla
pan Roman Pergler – oprava mobilních tabulí
pan Pešan – barva na zeď
paní Kopsová – kousky látek a vlna
paní Fišerová – kousky látek
paní Magda Curtisová – finanční dar na nákup didaktických pomůcek do hodin HV
paní Jeřábková –  krabice hracích karet – odměny pro děti
 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
 Děkujeme všem, kteří v kalendářním roce 2016 podpořili naši školu. Velmi si vážíme, každé podpory, kterou nám poskytujete.
 Všem velice děkujeme.
Panu Romanu Perglerovi za renovaci laviček a stolu na školní zahradu a vánoční stromek.
Panu Prokešovi za vánoční stromeček do 1. třídy.
Paní Rosenkranzové za vlastnoručně ušité ozdobičky na vánoční stromeček do 1. třídy.
Panu Lumíru Beznoskovi za vánoční stromek do 4. třídy.
Paní Hertlové za naučné knihy.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Inspiromat

Níže uvádíme některé příklady, v čem by Vaše pomoc mohla spočívat nebo co bychom rádi pořídili.

 • kancelářský papír,
 • laminovací folie A4, A3,
 • multilicenci Microsoft Office 2010 (obsahuje aplikace: Word, Excel, PowerPoint, OneNote) do počítačové učebny na 20 PC,
 • nástěnky a sítě k výzdobě chodeb ve škole,
 • zapaspartování výtvarných prací žáků, obrázky poslouží jako výzdoba školních chodeb,
 • výtvarné a pracovní potřeby, látky, pedig, keramická hmota, vlna…,
 • didaktické pomůcky,
 • vybudování sportovního hřiště na školní zahradě,
 • vybudování záhonů na Pč,
 • sportovní náčiní, koza na přeskok, odrazový můstek, míče, terčíky, mety, stopky, kriketové míčky,
 • odměny pro žáky, kteří se účastní nejrůznějších soutěží, pomáhají zajišťovat akce školy apod. (drobnosti: tužky, pastelky, fixy, reklamní předměty apod.),
 • materiál pro zajišťování výzdoby školy (krep.papíry, barevné papíry, barevné lepící papíry, balící papíry, zbytky těchto materiálů),
 • zateplení a fasáda budovy školy.

Jak formálně ošetřit dary?

 • Na finanční dar vystavíme darovací smlouvu. S penězi pak naložíme zodpovědně v souladu s našimi cíli a posláním. V minulém období jsme z finančních darů pořídili např. hračky do ŠD a pomůcky na Tv chvilky.
 • Chcete-li se podílet na pořízení konkrétní věci, existují dvě možnosti. Věcný dar můžete pořídit sami a předat škole na základě darovací smlouvy, nebo po dohodě s Vámi zakoupíme Vámi vybranou věc sami (vyúčtování proběhne formou darovací smlouvy na příslušnou finanční částku potřebnou k pořízení dohodnuté věci).
 • Pokud budete chtít škole pomoci formou služby, můžeme na provedené práce (nebo jejich část) vystavit potvrzení a příslušnou částku si budete moci odečíst z daní.