Školská rada

Zřizovací listinou ze dne 25. 2. 2014 byla zřízena školská rada při ZŠ a MŠ Bez hranic.

Dne 19. 4 . 2017 byli zvoleni noví členové školské rady:

Školská rada má 6 členů:
2 členové byli jmenování zřizovatelem (DSO Bez hranic): 

 

Jiří Loskot, starosta městyse Mšec, e-mail: starosta@obecmsec.cz
Kateřina Vykouková, místostarostka obce Tuřany, e-mail: vykoukova@skolabezhranic.cz

 

2 členové byli zvoleni zákonnými zástupci žáků:
Ing. Eva Slavíková, za ZŠ Mšec,  e-mail:  eva.prachalova@email.cz
Ing. Radka Smržová, za ZŠ Tuřany, e-mail: smrzova.radka@gmail.com

 

2 členové byli zvoleni pedagogickými pracovníky:
Mgr. Pavlína Skleničková, za ZŠ Mšec, e-mail:  sklenickova@skolabezhranic.cz
Tereza Sachlová, za ZŠ Tuřany, e-mail: sachlova@skolabezhranic.cz

 

Zápisy ze zasedání školské rady: