Pedagogický sbor

kontaktní e-maily: prijmeni@skolabezhranic.cz
 
mobil sborovna: 733 152 800

 

Ředitel školy:

Mgr. Milan Dvořák (736 472 811)

 

Zástupkyně ředitele školy | Vedoucí pracoviště ZŠ Tuřany:

Mgr. Hana Kvapilová (730 157 876)

 

Organizační zástupce ZŠ Tuřany

Alena Hašková (773 130 280)

 

Vedoucí mateřských škol a MŠ Tuřany:

Bc. Jitka Svobodová (607 948 419)

 

 

Třídní učitelé:

  1. třída – Mgr. Sylva Eitlerová
  2. třída – Mgr. Pavla Hulcrová
  3. třída – Mgr. Daniel Zmátlo
  4. třída – Mgr. Anna Pavlasová
  5. třída – Tereza Sachlová

 

Netřídní učitelé:

Bc. Dana Lukáčová

Stanislava Trappová


Asistentky:

Stanislava Strobachová

Stanislava Trappová

 

Vychovatelky:

Alena Hašková

Bc. Dana Lukáčová

Stanislava Trappová, vedoucí vychovatelka

 

Učitelky MŠ:

  1. třída – Bc. Jitka Svobodová, Bc. Michaela Matějovská
  2. třída – Kateřina Vykouková, Lukáš Voborník