Jídelna

                   Odhlašování obědů do 7.00 hod na tel. čísle 604 531 882  nebo  311 240 531                                          POZOR ZMĚNA TELEFONNÍHO ČÍSLA PRO ODHLAŠOVÁNÍ  STRAVY!!!!!
PLATBY V HOTOVOSTI VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ (vchod pro „cizí strávníky“ u MŠ)

19.12.2019 6:30 – 8:30 hodin

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY ZA STRAVNÉ

UHRAĎTE NA ÚČET

30015–3529951379/0800 (POZOR na předčíslí)

do 25. dne předcházejícího měsíce

(PLATBU NA LEDEN NEJPOZDĚJI UHRADIT DO 25. PROSINCE)

NUTNÉ UVÉST VARIABILNÍ SYMBOL PŘIDĚLENÝ VAŠEMU DÍTĚTI!

Prosím o dodržení tohoto požadavku kvůli identifikaci platby.

POKUD NEBUDE STRAVNÉ UHRAZENO VČAS

A NA CELÝ MĚSÍC, OBĚD NEBUDE ÚČTOVÁN ANI VYDÁN!!!

 JÍDELNÍČEK

Týden:  2. 12.  – 6. 12. 2019

Škola        Školka

Ostatní     Zaměstnanci

 

Týden: 9. 12. – 13. 12. 2019

  Škola                       Školka

  Ostatní                Zaměstnanci

 

VYÚČTOVÁNÍ STRAVNÉHO:  dotazy k vyúčtování směřujte na Martinu Kernerovou:
  HISTORIE VYÚČTOVÁNÍ 2016/2017