EVVO

Ve školním roce 2018/19 sbíráme:

  • plastová víčka /na charitativní účely/
  • baterie /tužkové, knoflíkové, monočlánky i akumulátory/
  • cartridge – zásobníky do tiskáren
  • drobný elektroodpad /mobily, rádia, mp3, telefony, drobné kuchyňské spotřebiče/
  • papír /skladujte doma, aktuální termín sběru bude upřesněn/
  • kaštany

Lístek se jménem a počtem jednotlivých kusů předejte ve škole.

V pololetí budou nejlepší sběrači třídy odměněni. Děkujeme, že nám pomáháte vést děti k třídění odpadu.

 Únor – měsíc sběru papíru

Naše škola je zapojená do projektu s názvem Recyklohraní.  Za každé nefunkční elektrozařízení, baterie, cartridge, získávají děti body, které škola smění za drobné dárky, které pomáhají zlepšit výuku ve škole.

Interaktivní mapa dalších sběrných míst

 

Plán EVVO 2018 – 19

V letošním roce jsme se aktivně zapojili do programu Recyklohraní. Jedná se o školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, který zábavnou formou ukazuje žákům i studentům, že vysloužilé baterie, elektrospotřebiče nebo tonery a cartridge nepatří do obyčejné popelnice, a že recyklací lze ušetřit významné množství nerostných surovin. Projekt spočívá v plnění netradičních úkolů zaměřených na recyklaci a ve sběru vysloužilých drobných spotřebičů, použitých baterií a prázdných tonerů a cartridgí. Pro školy, které se projektu účastní, je zdarma připraven servis zajišťující dodání sběrných nádob a po jejich naplnění i následný odvoz. Školy za jednotlivé aktivity sbírají body, které pak mohou směnit v katalogu za zajímavé odměny.

RECYKLOHRANÍ

úkol č. 1 Reklama na sběr a recyklacy baterií – foto

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuřanské děti v novinách: Den Země ve Slaném

RECYKLACE HROU

Svátek stromů

Pocitový chodní

Ekozábava:

Samosebou

Recyklace hrou

Tonda Obal

Škoda hrou

Lesníkův učeň

Odpady útočí

Kvíz – znáš bioodpad?

Žofka to ví a co ty?

Více o

 Informační zdroje EVVO

www.ekovychova.cz, www.paleta.cz, www.ekowatt.cz,  www.seven.cz , www.enviport.cz , www.seven.cz , www.ekokurs.cz , www.enviport.cz , www.recyklohrani.cz, www.asekol.cz , www.ecobat.cz , www.ekokom.cz , www.ekolamp.cz , www.terezanet.cz , www.msmt.cz , www.ekopobyt.cz , www.ekokatalog.cz , www.pavucina , www.ekodomov.cz , www.biosance.cz , www.cenie.cz , www.asrnika.cz , www.veronica.cz , www.ekowatt.cz , www.seven.cz , www.ekokurs.cz , www.enviport.cz , www.asrnika.cz , www.veronica.cz , www.ekowatt.cz , www.seven.cz , www.ekokurs.cz , www.enviport.cz