EVVO

Ve školním roce 2018/19 sbíráme:

  • plastová víčka /na charitativní účely/
  • baterie /tužkové, knoflíkové, monočlánky i akumulátory/
  • cartridge – zásobníky do tiskáren
  • drobný elektroodpad /mobily, rádia, mp3, telefony, drobné kuchyňské spotřebiče/
  • papír /skladujte doma, aktuální termín sběru bude upřesněn/
  • kaštany

Lístek se jménem a počtem jednotlivých kusů předejte ve škole.

V pololetí a na konci roku budou nejlepší „sběrači“ třídy odměněni. Děkujeme, že nám pomáháte vést děti k třídění odpadu.

Naše škola je zapojená do projektu s názvem Recyklohraní.  Za každé nefunkční elektrozařízení, baterie, cartridge, získávají děti body, které škola smění za drobné dárky, které pomáhají zlepšit výuku ve škole.

SBĚR PAPÍRU 1. – 31. 5. 2019

Interaktivní mapa dalších sběrných míst

 

Plán EVVO 2018 – 19

V letošním roce jsme se aktivně zapojili do programu Recyklohraní. Jedná se o školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, který zábavnou formou ukazuje žákům i studentům, že vysloužilé baterie, elektrospotřebiče nebo tonery a cartridge nepatří do obyčejné popelnice, a že recyklací lze ušetřit významné množství nerostných surovin. Projekt spočívá v plnění netradičních úkolů zaměřených na recyklaci a ve sběru vysloužilých drobných spotřebičů, použitých baterií a prázdných tonerů a cartridgí. Pro školy, které se projektu účastní, je zdarma připraven servis zajišťující dodání sběrných nádob a po jejich naplnění i následný odvoz. Školy za jednotlivé aktivity sbírají body, které pak mohou směnit v katalogu za zajímavé odměny.

RECYKLOHRANÍ

úkol č. 1 Reklama na sběr a recyklacy baterií – foto

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuřanské děti v novinách: Den Země ve Slaném

RECYKLACE HROU

Svátek stromů

Pocitový chodní

Ekozábava:

Samosebou

Recyklace hrou

Tonda Obal

Škoda hrou

Lesníkův učeň

Odpady útočí

Kvíz – znáš bioodpad?

Žofka to ví a co ty?

Více o

 Informační zdroje EVVO

www.ekovychova.cz, www.paleta.cz, www.ekowatt.cz,  www.seven.cz , www.enviport.cz , www.seven.cz , www.ekokurs.cz , www.enviport.cz , www.recyklohrani.cz, www.asekol.cz , www.ecobat.cz , www.ekokom.cz , www.ekolamp.cz , www.terezanet.cz , www.msmt.cz , www.ekopobyt.cz , www.ekokatalog.cz , www.pavucina , www.ekodomov.cz , www.biosance.cz , www.cenie.cz , www.asrnika.cz , www.veronica.cz , www.ekowatt.cz , www.seven.cz , www.ekokurs.cz , www.enviport.cz , www.asrnika.cz , www.veronica.cz , www.ekowatt.cz , www.seven.cz , www.ekokurs.cz , www.enviport.cz