Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

V rámci oslav Dne stromů 20. 10. 2016 žáci 4. a 5. ročníku zasadili 2 lípy v obci Byseň.

Aktuality:

V letošním roce jsme se aktivně zapojili do programu Recyklohraní. Jedná se o školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, který zábavnou formou ukazuje žákům i studentům, že vysloužilé baterie, elektrospotřebiče nebo tonery a cartridge nepatří do obyčejné popelnice, a že recyklací lze ušetřit významné množství nerostných surovin. Projekt spočívá v plnění netradičních úkolů zaměřených na recyklaci a ve sběru vysloužilých drobných spotřebičů, použitých baterií a prázdných tonerů a cartridgí. Pro školy, které se projektu účastní, je zdarma připraven servis zajišťující dodání sběrných nádob a po jejich naplnění i následný odvoz. Školy za jednotlivé aktivity sbírají body, které pak mohou směnit v katalogu za zajímavé odměny.  

Tuřanské děti v novinách: Den Země ve Slaném

Recyklohraní:

Fotogalerie:

Farmářský týden 
Výsadba stromů 
    Den stromů

 

Ve škole je sběrné místo - box, kam můžete odevzdat použité baterie (tužkové, knoflíkové, monočlánky i akumulátory).

Interaktivní mapa dalších sběrných míst

 

Školní program EVVO

Plán akcí EVVO na školní rok 2016/17

Ekozábava:

Recyklace hrou

Tonda Obal

Škoda hrou

Lesníkův učeň

Kvíz

Odpady útočí

Kvíz - znáš bioodpad?

Žovka to ví a co ty?

 Více o

 Informační zdroje EVVO

www.ekovychova.cz, www.paleta.cz, www.ekowatt.cz,  www.seven.cz , www.enviport.cz , www.seven.cz , www.ekokurs.cz , www.enviport.cz , www.recyklohrani.cz, www.asekol.cz , www.ecobat.cz , www.ekokom.cz , www.ekolamp.cz , www.terezanet.cz , www.msmt.cz , www.ekopobyt.cz , www.ekokatalog.cz , www.pavucina , www.ekodomov.cz , www.biosance.cz , www.cenie.cz , www.asrnika.cz , www.veronica.cz , www.ekowatt.cz , www.seven.cz , www.ekokurs.cz , www.enviport.cz , www.asrnika.cz , www.veronica.cz , www.ekowatt.cz , www.seven.cz , www.ekokurs.cz , www.enviport.cz