Družina

11.11.     DRAKIÁDA                         

I. oddělení

Eliška Dvořáková

telefon: 731 244 404

mail:

edvorakova@skolabezhranic.cz

 

II. oddělení

Stanislava Trappová

telefon: 605 171 052

mail:

trappova@skolabezhranic.cz

 

III. oddělení

Bc. Dana Lukáčová

telefon: 728 281 505

mail:

lukacova@skolabezhranic.cz

Provoz ŠD:

Ranní družina:  6:30 – 7:30

Odpolední provoz: 11:30 – 16:30

 

 

 

 

 

Vyzvedávání žáků ze ŠD:

  • po ukončení vyučování
  • 12:30 – 13:15
  • 14:30 – 16:30
Ukázka skladby dne dětí navštěvující ŠD
  • 11,30 – 13,15 – Oběd, odpočinková činnost
  • 13,00 – 13,45 – Zájmové činnosti: výtvarná zájmová činnost (VZČ), hudební zájmová činnost (HZČ), sportovní zájmová činnost (SZČ), pracovní zájmová činnost (PZČ), dramatická zájmová činnost (DZČ) a přírodovědná zájmová činnost (PŘZČ)
  • 13,45 – 14,30 – Rekreační činnosti: pohybové hry na zahradě, dětském hřišti, fotbalovém hřišti, vycházky do okolí, vycházky k lesu Rokličky
  • 14,30 –15,15 – Svačina
  • 15,00 – 16,00 – Příprava na vyučování, možnost vypracování domácích úkolů, didaktické hry
  • 16,00 – 16,30 – Rekreační hry ve ŠD, tělocvičně nebo na školní zahradě, možnost využití počítačové učeny

Dokumenty ŠD

Vnitřní řád ŠD

Skolni vzdelavaci program pro skolni druzinu

Přihláška-ŠD-19-20

Co si přineseme do ŠD

I. oddělení plán ŠD

II. oddělení plán ŠD

III. oddělení plán ŠD

Cíle školní družiny

 Naším cílem je  v dětech rozvíjet všestranné schopnosti, zručnost, obratnost i specifická nadání. V době mimo vyučování se děti zapojují do různorodých aktivit. K pohybovým a rekreačním činnostem využíváme především školní zahradu, dětské a fotbalové hřiště a nedaleký lesík Rokličky. Při některých činnostech dochází ke spojování oddělení. Cílem záměru je budování pozitivních mezitřídních vztahů, vzájemná spolupráce, komunikace a respekt, hlubší poznávání spolužáků z jiných tříd, tolerance věkových rozdílů a schopností. Zároveň také dravé soutěžení, fair play hra, posilování sociálních dovedností a vytváření dobrých vztahů mezi dětmi.