Dokumenty školy

Základní škola:

1. Školní řád a pravidla pro hodnocení žáků

2. Příloha ke školnímu řádu – Kritéria pro hodnocení chování žáků

3. Školní vzdělávací program pro ZŠ 

4. Výroční zprávy 2016/2017

5. Výroční zpráva 2017/2018

6. Plán práce 2018/2019

7. Organizační řád školy

8. Strategie systémového řešení primární prevence rizikového chování ve škole

 

Školní družina:

1. Směrnice pro stanovení úplaty (2014/2015) za vzdělávání ve školní družině

– Dodatek č. 1– stanovení úplaty pro školní rok 2015/2016

Dodatek č. 2– stanovení úplaty pro školní rok 2016/2017

 

Mateřská škola

Dodatek č. 1 – stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro šk. rok 2015/2016

Dodatek č. 2 – stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro šk. rok 2016/2017

ŠVP MŠ17-18 Školní řád pro MŠ 17-18 na web

Školní řád pro MŠ 17-18 na web

 

Školní jídelna:

1. Směrnice pro stanovení úplaty za školní stravování (MŠ / ZŠ)

– Dodatek č. 1 – stanovení úplaty pro školní rok 2015/2016

– Dodatek č. 2 – stanovení úplaty pro školní rok 2016/2017

– Dodatek č. 3 – stanovení úplaty pro školní rok 2017/2018

Dodatek č. 4 – stanovení úplaty za školní stravování