5. třída

Přihláška na školu v přírodě 2019 

Zážitky z uplynulého týdne:

 • Minulý týden se nesl v duchu příprav na Vánoční prodejní výstavu. Velké poděkování patří všem dětem a Stáně za pracovitost a nadšení, se kterým vše zvládly. Rodičům děkujeme za podporu a příjemnou atmosféru, kterou jsme si společně s nimi užili. Výtěžek z našich výrobků byl opravdu nemalý a bude použit na přípravu závěrečné akademie, nákup výtvarných pomůcek a materiálu pro školní tvoření a tvoření na školu v přírodě., aktuálně také na přípravu vánoční besídky, která nás čeká již tento pátek:-) VELKÉ DÍKY. Není nic krásnějšího a více motivujícího, než vědět, že rodiče nás podporují a spolupracují s námi.

 

 • Dražba sněhuláčka ve prospěch léčby Hynečka dopadla nad naše očekávání – v současné chvíli se částka pohybuje okolo pěti tisíc korun a stále není dovybráno, neboť některé děti se dohodly, že ještě přispějí několika korunkami ze svých třídních fondů V závěru  týdne Vás budu informovat o přesné částce a současně připojím potvrzení o poukázání celkové částky na transparentní účet. Sněhuláčka v letošním roce vydražili bratři Dan a Jakub Trappovi částkou 500 Kč. Všem, kteří neváhali přispět malou částkou a přesto se dražby neúčastnili patří rovněž velké poděkování.

Obrázky z prodejní výstavy obrazů 🙂

  Týdenní plán od 17.12.  do 21.12.

Informace:

 • Děti obdržely přihlášku na školu v přírodě. Prosím o vyplnění a odevzdání dle požadavků na přihlášce.
 • Od 4. ledna začínáme plavat – opět všechny informace děti dostaly v uplynulém týdnu.
 • V pátek 21. prosince budeme mít vánoční den – děti si vylosovaly, komu budou dávat dárek. Prosím jen skromné dárky, třeba i vlastnoručně vyrobené:-) Děti si mohou donést cukroví, hrneček na čaj, já zajistím ovoce, teplý čaj, o zábavu bude postaráno:-)

Český jazyk

 • Slovní druhy – určování,  tvorba vět dle číselných vzorců slovních druhů
 • Podstatná jména – určování mluvnických kategorií, pravopis koncovek podstatných jmen

Knihozem

 • Balada – K. J. Erben
 • do 20.12 – přečíst a zapsat do čtenářského deníku tři básně – jedna z nich bude balada z Kytice od K.J. Erbena, jedna lyrická, jedna epická – vše bude v nabídce třídní i školní knihovny

Matematika

 • Římské číslice

Geometrie již ve středu 19.12.

 • Souřadnice bodů, z nich vzniklé geometrické útvary, výpočet jejich obvodu a obsahu, převody jednotek délky a obsahu

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba zvířata – 3. lekce – v pondělí test
 • Přiřazování vět k ilustracím zvířete
 • Popis zvířete – hra Hádej kdo?

Všem přeji klidnou třetí adventní neděli 🙂

Terka Sachlová