5. třída

Vážení rodiče,

tentokráte nebudu vypisovat jen týdenní plán, ale budu malinko delší ve výčtu toho, co je aktuální a řekněme také velmi důležité pro přípravu dětí do školy i do budoucna. U páťáků by se dalo předpokládat, že již mnoho zodpovědnosti a povinností jsou schopni zvládnout sami a také velmi dobře, neboť systém práce a požadavků ode mne se nijak nezměnil. Přesto se tento rok velmi často potýkáme s odfláknutou domácí přípravou – domácí úkoly jsou naškrábané, nedodělané, jiné než jsem uložila. Děti jsou upozorňovány na termíny testů, jejich obsah a nepřipravují se. Někteří pod vlivem puberty bývají dokonce naštvaní a uražení, že jim práce vracím k předělání.  Nerada bych spílala nad všemi, ale bohužel se jedná o větší počet dětí ze třídy. Některé rodiče jsem informovala o této situaci na listopadových konzultacích.

Chápu, že tak jako já předpokládáte, že by jistou míru zodpovědnosti za svou školní práci měl páťák již přijmout a zvládat sám, přesto upozorňuji, že Vaše kontrola je pro jejich přijmutí zodpovědnosti a povinností stále důležitá.

Děkuji za Vaše pochopení a spolupráci.

 

Z ČEHO MÁME RADOST, CO SE VYDAŘILO:-)

Tento týden se nám podařilo dokončit projekt RENESANCE. Na chodbě již visí nádherná umělecká díla z oblasti architektury i výtvarného umění (portréry). Děti se vyznamenaly, jsou to zarytí umělci.

Týden od 11.2. do 15.2.

Informace:

  • KNIHOZEM – DO 21.2. PŘEČÍST A ZAPSAT DO ČTENÁŘSKÉHO DENÍKU TŘI POVĚSTI (POZOR POVĚSTI NIKOLI MÝTY)

Český jazyk

  • PŘÍDAVNÁ JMÉNA – stále budeme procvičovat pravopis koncovek přídavných jmen (musíme stále upevňovat, děti si ještě nejsou jisté) a určovat jejich mluvnické kategorie.

Matematika

  • Sčítání a odčítání desetinných čísel – chybujeme v zápise čísel pod sebe.

Geometrie

  • kružnice a kruh – poloměr, průměr – konstrukce kružnice, kruhu
  • vzájemné polohy dvou kružnic

Anglický jazyk

  • Testík slovní zásoba lekce 4A + určování času (čtvrt, půl, třičtvrtě, celá, dále s přeností na minuty)
  • Dialogy – denní program s určením času, psaný projev – můj denní program, poslech – aktivity v týdnu, určení času
  • Část slovní zásoby lekce 4B

Příjemný víkend!

Terka Sachlová