4. třída

Provoz kroužků ve školním roce 2017/2018

 

Vážení rodiče, milé děti,

všem Vám děkuji za příjemnou atmosféru při čtvrtečních  konzultacích.  Doplňující komunikace mezi Vámi i mnou je podporou nejen dětem, ale i mé práce s nimi. 

Týden od 20.11. do 24.11.

Český jazyk 

stěžejním učivem do konce tohoto týdne bude pravopis v koncovkách podstatných jmen rodu středního a přiřazení podstatného jména ke vzoru. Neopomíjejte ani domácí procvičování – opakujte vyjmenovaná slova a procvičujte psaní slov se skupinami bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně, mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod, vzor /jen u rodu středního/). 

Matematika –  geometrie

Stále se budeme věnovat konstrukci rovnoběžek a různoběžek v rovině, opakujeme rýsování úseček, vzájemné polohy bodů a přímek v rovině, nezbytné je také rozumět symbolickým zápisům  – vše mají děti vedeno v pracovních listech pro toto učivo vytvořené.  NEZBYTNÉ JSOU NÁSLEDUJÍCÍ POMŮCKY (některé děti v týdnu ještě neměly) – PRAVÍTKO S RYSKOU (trojúhelník), PRAVÍTKO, OŘEZANÉ TUŽKY A PASTELKY.

Doma procvičujte písemné dělení jednociferným dělitelem, opakujte malou násobilku, její dobré zvládnutí je nezbytné pro toto učivo. 

Nezapomeňte na domácí úkol – písemné dělení s obrázkem.

Anglický jazyk

zopakujeme časování sloveso „to be“ ve všech osobách čísla jednotného a množného v čase přítomném a množné číslo podstatných jmen, čeká nás hodina STORYTELLING.

DŮLEŽITÉ!!!

  • 23. 11. 2017 – divadelní představení – vybíráme 55 Kč
  • NĚKTEŘÍ JEŠTĚ NEODEVZDALI ZDRAVOTNÍ DOKUMENTACI – prosím o nápravu – důležité kvůli plaveckému výcviku, který začíná  12.12.2017

Příjemný nadcházející týden!

Terka Sachlová