4. třída

Vážení rodiče,

pomalu si začínáme zvykat na začínající školní povinnosti, opakujeme učivo a lovíme v hlavách,  co dva měsíce bylo v klídku uloženo. Někomu se vybavuje učivo rychleji, jiného to trošku „bolí“:-) Věřím, že to všichni zdárně zvládneme a pomaličku začneme poznávat nové dovednosti a znalosti.

V příštích týdnech bychom rádi vyzdobili školní zahradu  trošku podzimně. Mám velkou prosbu: pokud byste nám chtěli pomoci, budeme velmi rádi, když  budete moci přivézt vřesy, chryzantémy, dýně a my se s dětmi do té výzdoby pustíme s velkou vervou. Velice děkuji za pochopení a spolupráci.

 

Týden od 18.9. do 22.9.

Český jazyk

Zopakovali jsme poznávání slovních druhů, určování mluvnických kategorií u podstatných jmen a sloves. Dále se budeme věnovat významu slov – synonyma, antonyma, homonyma. Seznámíme se s novou knihou na pokračování Kluk a pes. V hodinách kritického myšlení se vydáme na první výpravu naší CESTY KOLEM SVĚTA:-)

Čtení tento rok – děti byly seznámeny s novou hrou – čtenářské bingo. Za pololetí by měly dosáhnout BINGA – přečtení pěti různých literárních žánrů. Vše zaznamenávají do svého čtenářského deníku.

Matematika

Zorientovali jsme se na číselné ose od 0 do 1000, sčítali jsme, odčítali a procvičovali malou násobilku – vše jsme pak aplikovali ve slovních úlohách. Vrhneme se na písemné sčítání a odčítání, písemné násobení a dělení jednomístným dělitelem. V pátek si také zopakujeme rýsování přímky, úseček, bodů – pravítko, ořezanou tužku s sebou.

Anglický jazyk

Nově jsme začali s počítáním do 100. Slovní zásobu mají děti nalepenou v sešitě a mají se jí naučit. Pokračovat budeme řadovými číslovkami a  průběžně opakovat slovní zásobu ze 3. ročníku.

 

Děkuji za to, že jste své děti podpořili při tvorbě prázdninových deníků. Letos jsou opět nádherné, plné úžasných zážitků. A těch zajímavých míst co jste navštívili!

 

Přeji Vám klidný víkend i nadcházející pracovní dny.

Terka Sachlová