4. třída

Plánované akce

  • 9. března – divadelní představení v angličtině – cena 50 Kč
  • 23. března – Noc s Andersenem – návštěva kina Slaný – exkurze + promítání filmu – cena bude upřesněna

Shrnutí týdne

Tento týden se nesl v duchu spíše hádání než vědění. Dozvídala jsem se informace, někdy spíše domněnky – „slovesa skloňujeme, podmiňovací způsob obsahuje sloveso bude, zvratná slovesa jsou složeným slovesným tvarem, … Na otázky, zda je něco nejasného či zda rozumí dané problematice, vždy všichni rozumí, domácí úkoly odevzdávají správně, nebyl žádný problém, atd…. Pokud se náhodou objeví nejasnost, často zní: „Já jsem úplně nechápal, jak to jako to, s tím tohle udělat.“ Když se dopátráme problému, často se ptám, zda děti využily všech možností, které se jim v danou chvíli nabízí -vyhledat v sešitě, použít výukovou mapku (mají u sebe témata SLOVES A VZORŮ PODSTATNÝCH JMEN),případně vyhledat na internetu. Častou odpovědí je, že ne.
Prosím, není cílem odevzdat domácí úkol správně bez chyb a bez zpětné vazby, že něčemu nerozumím, nebo že jsem nerozuměl. Cílem je objevit problém, snažit se procvičit domácí přípravou a pokud domácí příprava nestačí, obrátit se na mě a určitě dát vědět, že s daným učivem mám ještě problém.
Před prázdninami budeme upevňovat učivo SLOVES – určování mluvnických kategorií, zaměříme se více na podmiňovací způsob, ale stále je nutné procvičovat učivo již probrané – PODSTATNÁ JMÉNA – určení mluvnických kategorií, pravopis koncovek podstatných jmen, vyjmenovaná slova. 
Věřím, že příští týden už nebude v hlavách dětí „takový hokej“  a že se nám podaří vzájemnou zpětnou vazbu výše uvedeným doporučením zlepšit.

Týden od 19.2. do 23.2.

DOMÁCÍ ÚKOLY

  • Tento týden plavání není!!!
  • Úkoly budou opět na „KOPLISTU“

UČIVO

  • Český jazyk 
  • Naším tématem jsou  stále SLOVESA -procvičujeme slovesný způsob – oznamovací, rozkazovací, podmiňovací . Napíšeme si diktát a  v druhé půlce týdne si napíšeme desetiminutovky na určování mluvnických kategorií sloves.
  • Matematika

Zabývat se budeme převody jednotek – jednotky délky a času. Připomeneme si počítání se závorkami, přednost matematických operací.

  • Anglický jazyk
Lehce přibrzdíme – procvičovat budeme stále přítomný čas průběhový – a to v rozhovorech, popis počasí, překlady článků a následné porozumění textu.

Přeji všem klidný víkend a šťastný vstup do pracovního týdne 🙂

Terka Sachlová