4. třída

 Týden 17. – 21. 12. 2018

        !!!!! Přihláška na školu v přírodě 2019                                                              

  • Vážení rodiče a prarodiče, děkuji Vám z účast na naší školní výstavě a jarmarku.
  • Díky Vaší dobrosrdečnosti si děti mohly užívat prodeje svých výrobků.
  • V příštím – předvánočním týdnu nás čeká příprava na naši Vánoční hostinu, děti si rozdělily povinnosti. Každý má v notýsku zapsáno, co bude potřeba obstarat. Mnohokrát děkuji za Vaši ochotu  a pomoc.
  • Prosím dohlížení na přípravu na vyučování, stále bojujeme u některých žáků s častým zapomínáním.
  • Přeji Vám klidný předvánoční čas.

Třídní učitelka   Mgr. Anna Pavlasová