3. ročník

Týden od 25. do 29.9.

      Tento týden je posledním pro opakování a procvičování látky 2. ročníku.

        V ČJ nás ještě čekají párové souhlásky, slovní druhy a významy slov. Napíšeme si testík na doplňování i/y a u, ú, ů.

               V M budeme procvičovat násobení a dělení v oboru malé násobilky, řešit slovní úlohy

             se dvěma početními výkony, připomeneme si vše, co víme o hodinách. V geometrii

budeme modelovat polovinu, čtvrtinu a třetinu a pokrývat rovinu parketami.

PRV –  Krajina v okolí domova, světové strany a orientace v plánu.

 DÚ : M  –  4/1 a 5/5

        !  Nezapomeňte číst, čeká nás čtení na známky !

   ! Procvičujte násobilku!

      ! 28.9. STÁTNÍ SVÁTEK !