3. ročník

Školní rok 2018/2019

Vážení rodiče,

  zdravím vás s dalším ohlédnutím a výhledem.

Uplynulé dva týdny nás provázela chobotnice.

Další info:

 • V pátek jsme sdíleli “know-how” učení se, letos vnesené do popředí zejména prvoukou. Co zaznělo a může fungovat (cílem je nalezení ideální kombinace pro každého jednotlivce odlišné):

  • opakovat vícekrát během týdně (např. v den výuky předmětu, víkend a večer před),

  • nechat se vyzkoušet od rodičů či starších sourozenců,

  • mít pořádek ve složkách – tj. mít tam jen seřazené listy (a opakovat z toho posledního) a poznávačku mít doma v obálce a testy taky a nebo postupně od starších vyhazovat,

  • prohlédnout si poslední test, cvičně si ho (ústně) doplnit.

 • V souvislosti s posledním bodem mě napadlo připomenout význam společného zhodnocení opravených a domů přinesených prací (s dírkami, určené do pořadačů). Lepším výsledkům dle mého soudu napomůže, kdy si práce společně prohlédnete a zkusíte přípané chyby opravit. A nemusí to být jen ústně, klidně lze i např. písemně barevně přímo do listu. 

 • Stále mi chybí některá POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI…

Co se základního učiva týče, v následujících dvou týdnech:

 • V matematice budeme trénovat násobilkou 3 a 9.

 • V jazyce budeme trénovat vyhledávání podstatných jmen a naučíme se rozlišovat jejich číslo (jednotný a množné) a rod (mužský, ženský, střední).

Jako příští zvíře byla odhlasována veverka.

S pozdravem,

Mgr. Daniel Zmátlo

učitel, ZŠ Tuřany, Tuřany u Slaného, http://www.skolabezhranic.cz/