3. ročník

Týden od 28.5. do 1.6.

Matematika – Nadále budeme řešit úlohy, kde si procvičíme veškeré početní operace, které známe. Tento týden nás čeká také čtení údajů z tabulek a jejich tvorba. V geometrii se začneme zabývat tělesy – jejich stranami, hranami, vrcholy a základním rozeznáním.

Český jazyk –  Vyvodíme si vyjmenovaná slova po Z, procvičíme všechna ostatní  – formou her a doplňovaček. Dále budeme opakovat pádové otázky u PJ a osoby u sloves. Dočteme společnou knihu.

Prvouka Čeká nás opět živá příroda  a jednotlivé ekosystémy – tento týden to bude les.

 

Přeji krásný víkend…. S. E.