3. ročník

  Školní rok 2019/2020

Školní EKOzpravodaj

 Milí třeťáci,

v matematice  přijde v následujícím týdnu na řadu zaokrouhlování trojciferných čísel na desítky a stovky, v geometrii  polopřímka. Dále trénujte písemné odčítání!!! Příklady s přechodem přes desítku jsou pro některé z Vás stále obtížné! V češtině už se připravujeme na vyjmenovaná slova, poznáváme slova příbuzná, k čemuž patří i pojmy: kořen, předpona a přípona u příbuzných slov.  V pátek si opět doneste pohádkovou knihu:-). 

V prvouce  nás čeká praktické užívání základních jednotek – seznámení se základními veličinami a jednotkami, praktické zkoušení jednotlivých měření.

V angličtině pokročíme v lekci č. 3. Budeme se učit jednoduchou otázku: Is it a cat (dog, fish…)? a odpověď: Yes, it is. x No, it isn’t. 

DÚ: jednoduché pokusy na rozpustnost látek (prvouka). V pondělí si nezapomeňte přinést sklenici od přesnídávky či o něco větší (dovnitř musí projít čajová svíčka) a stuhu.

Děkuji rodičům za příspěvky do třídního fondu:-).

Přeji pěkný listopadový víkend všem:-)

Pavla Hulcrová 

II. Etapa Školní zahrad