3. ročník

 

TÝDEN OD 20.11. do 24.11.

Matematika – Tento týden budeme zejména opakovat. Násobení a dělení v oboru malé násobilky, písemné sčítání a odčítání, porovnávání a rozklad trojciferných čísel. Budeme procvičovat zaokrouhlování na desítky a stovky. Vyřešíme si slovní úlohy s více početními operacemi. Napíšeme si souhrnnou práci. V geometrii nás čeká rovina a rovinné útvary.

Český jazyk – U vyjmenovaných slov po B se budeme ještě zabývat jejich významem a hledánín slov příbuzných. Pomalu začneme vyplňovat doplňovačky, doplňovat a přepisovat celé věty a seznámíme se se slovy stejně znějcími, u kterých se po B píše měkké i. I v českém jazyce nás čeká souhrnná práce, ve které samozřejmě nebudou zařazena vyjmenovaná slova.

Prvouka –  V prvouce se budeme věnovat po měření teploty, měření hmotnnosti.

  • Chtěla bych poděkovat rodičům za účast na třídní schůzce a zároveň za příspěvek do třídního fondu.

Hezký prodloužený víkend…. S. E.