3. ročník

Týden od 19.2. do 23.2.

Český jazyk Vedle procvičování vyjmenovaných slov se zaměříme na vyhledávání základních skaldebních dvojic ve větě a psaní velkých písmen. Ve slohu si povíme něco o telefonování. Ve společném čtení budeme pokračovat v knize Kluk a pes a během hodin literatury se zaměříme na  domýšlení příběhů. Ve středu nás čeká školní kolo recitační přehlídky Slánka, ze kterého vzejde jen jeden vítěz pro naši kategorii.

Matematika Určitě se ješetě popereme s kružítkem – zatím nám to s ním moc nejde :-). Ale to se určitě napraví. K procvičování probrané látky nám přibyde počítání se závorkou.

Prvouka Neživá příroda si tentokrát připraví na pondělí informace o uhlí a ropě a ve středu se dozvíme, jak moc k životu potřebujeme – teplo, světlo, vodu, půdu a vzduch.

  • procvičujte písemné odčítání s přechodem přes základ
  • procvičujte vyjmenovaná slova po M a slova příbuzná
  • procvičujte práci s kružítkem : držíme ho shora, dvěma prsty – palcem a ukazováčkem!!!!

pěkný víkend ….  S. Eitlerová