2. ročník

Školní EKOzpravodaj


Platba třídní fond

Do třídního fondu vybíráme částku 150 Kč v hotovosti.

Využití peněz: nákup materiálu na vánoční výstavu, vánoční besídku (ovoce, hry,…)


TÝDENNÍ PLÁN


 18.11. – 24.11.2019


Co nás tento týden čeká?

MA:

  • sčítání v oboru do 100- s přechodem přes desítku
  • řešení slovních úloh
  • orientace na číselné ose v oboru do 100- s přechodem přes desítku
  • Geo: přímka -rýsování, modelování, úsečka, délka úsečky- Děti musí nosit pravítka-30 cm. + tužku č.3

ČJ:

  • recitace vybrané básničky (pátek 21.11)
  • slovní význam (slova opačného a stejného významu)
  • nácvik hlasitého a tichého čtení s porozuměním (rozdíl mezi veršovanou a prozaickou pohádkou)
  • sloh- telefonování- rozhovor

!PROSÍM RODIČE  O ZAVEDENÍ PRAVIDELNÉHO HLASITÉHO ČTENÍ DOMA- ČTECÍ TABULKA JE V NOTÝSKU!

 

Děkuji 🙂

Případné dotazy ráda zodpovím.

II. Etapa Školní zahrada