2. ročník

Provoz kroužků ve školním roce 2017/2018

 Fotogalerie 

Procvičuj na PC: Český jazyk, Matematika

Vážení rodiče,

  zdravím vás s ohlédnutím a dalším výhledem.

Uplynulé dva týdny nás provázel kůň domácí.

Další info:

  • Připomínám focení v pátek 25.5. května. Stále nemají všichni zaplaceno 40,- na společnou třídní fotografii, ani nedali nijak vědět, že si společnou fotku nepřejí.

  • Připomínám domácí četbu knihy se zvířecím hrdinou, pracovní list a básničku na akademii od paní učitelky Hulcrové. Vše prosí umět a přinést toto úterý.

Co se základního učiva týče, v následujících dvou týdnech:

  • V matematice budeme pokračovat násobilkou 8.

  • V jazyce se budeme učit poznávat a vyhledávat spojky a zkusíme spojovat věty jednoduché do souvětí a také je poznávat.

  • Jako tematické zvíře byla při posledním hlasování tohoto školního roku vybrána gorila.

S pozdravem,

Mgr. Daniel Zmátlo
Rozvrh 2. ročníku
1.hod. 2.hod 3.hod. 4.hod 5.hod.
Po   ČJ 2 zma MAT 2 zma ČJ 2 zma PČ 2 eit
Út ČJ 2 hul ČJ 2 hul PRV 2 luk TV 2 tra ČJ 2 hul
St ČJ 2 zma MAT 2 zma MAT 2 zma HV 2 luk
  Čt MAT 2 zma ČJ 2 zma ČJ 2 zma TV 2 tra VV 2 eit
ČJ 2 zma MAT 2 zma ČJ 2 zma PRV 2 luk