2. ročník

Konzultace 20. -24. 11.2017

Provoz kroužků ve školním roce 2017/2018

Fotogalerie

 

DÚ – na 21.11. naučit báseň Co se děje? Venku leje. Viz list.

Procvičuj na PC: Český jazyk, Matematika

Vážení rodiče,

  zdravím vás s ohlédnutím a dalším výhledem.

Uplynulé dva týdny se žáci učili o žábě – různých druzích a jejich zvláštnostech.

   V češtině jsme vyvodili antonyma (slova opačného významu) a synonyma (slova stejného či podobného významu). Opakovali jsme hledání slov nadřazených, psaní vět s velkým písmenem na začátku a správným znaménkem na jejich konci.

   V matematice jsme rozšířili číselný obor do 100. Sčítali a odčítali jsme po desítkách, znázorňovali čísla pomocí sirek, na číselné ose a rozkládali na desítky a jednotky. V menší míře stále trénujeme počítání s rozkladem, přechodem přes desítku (s “vidličkou”).

Následuje pár stručných informací / žádostí:

  • Připomínám státní svátek v pátek 17. listopadu.

  • Ve čtvrtek 23.listopadu přijede do školy Divadýlko Kuba. Náklady budou u většiny uhrazeny z přebytků červnových výletů, ostatní budou informováni a požádáni o doplatek skrz deníky.

  • V týdnu od 20. do 24.listopadu se uskuteční individuální konzultace učitel – žák – rodič. Přítomnost žáka je nezbytnou podmínkou. V denících najdete rozpis možných časů konzultace. Prosím, zakroužkujte všechny, které pro vás připadají v úvahu. Výsledný rozpis pošlu, až se mi sejdou všechny návratky, tedy snad již zítra, v pondělí.

Konzultace trvá 25 minut. Žák dostane slovo jako první. Nejprve zhodnotí, jak se ve třídě cítí, jak se mu pracuje a hledá důvodu tohoto stavu. Poté s oporou o své práce ve školních složkách hodnotí svůj postup, úspěchy, aktivitu, motivaci, úpravu, tempo v hlavních předmětech. Poté dostává slovo rodič, uvádí svůj pohled  a nakonec učitel. Probíhá stanovení velkých cílů do příští konzultace.

Co se učiva týče, v následujícím dvou týdnech:

  • V matematice budeme dál poznávat a psát již všechna čísla do 100, znázorňovat je prvky i na ose a rozkládat. Pokud stihneme, zkusíme zaokrouhlovat na desítky.

  • V jazyce si zvědomíme dělení hlásek na samohlásky (dlouhé, krátké, dvouhlásky) a souhlásky (tvrdé, měkké, obojetné) – již nějakou dobu jsou napsány na tabuli a při psaní na ně odkazujeme. Vyzkoušíme si hláskovou stavbu slova (křížky, kolečka) zatím bez slabikotvorných souhlásek.

  • Zřejmě i díky náskoku z minulých hlasování byl na příští 2 týdny coby živočich vybrán pštros. 🙂

Děkuji a s pozdravem,

Mgr. Daniel Zmátlo
Rozvrh 2. ročníku
1.hod. 2.hod 3.hod. 4.hod 5.hod.
Po ČJ 2 zma MAT 2 zma ČJ 2 zma PČ 2 eit
Út ČJ 2 hul ČJ 2 hul PRV 2 luk TV 2 tra ČJ 2 hul
St ČJ 2 zma MAT 2 zma MAT 2 zma HV 2 luk
  Čt MAT 2 zma ČJ 2 zma ČJ 2 zma TV 2 tra VV 2 eit
ČJ 2 zma MAT 2 zma ČJ 2 zma PRV 2 luk