2. ročník

Před školou v přírodě se seznamte s Řádem školy v přírodě ZDE

Technické informace ke škole v přírodě, Bezinfekčnost, Informovaný souhlas

 SBĚR PAPÍRU 1. – 31. 5. 2019

                                                     

 

 

https://youtu.be/oxcjg9GlxRo

Odkaz na video k závěrečné akademii:

 

Milí druháčci,

v úterý jste se zúčastnili 3. olympijských her v Lánech. Chtěla bych Vás všechny moc pochválit za fair play chování a vynikající výkony. Celkově jste získali úžasných 16 medailí v 5 různých disciplínách, všichni jste ze sebe vydali to nejlepší, nikdo z Vás žádnou disciplínu nevzdal.. Jste jedničky…:-). V dalším týdnu nás čeká pochodové cvičení, a to ve středu. Informace dostanete v pondělí. Jasnější obrysy postupně získává i Vaše vystoupení na závěrečné akademii:-).

V  češtině jsme také zdolávali novou disciplínu, a to učivo o větě jednoduché a souvětí,  v matematice dělíme 7 a nově násobíme 8, řešíme slovní úlohy, vyzkoušeli jste si i součinové pyramidy:-), v prvouce se nám celoroční téma spojilo s probíranou látkou.  Povídáme si o kalendářním a školním roce, ročních obdobích, měsících, dnech v týdnu aj.:-). Dále se budeme věnovat i opakování probraného učiva a na začátku června Vás čekají větší písemné práce z češtiny a matematiky.. 

                     DÚ: Domácí četba, procvičování násobilky! Nezapomeňte na dělení:-)!   M, str. 35/6. Trénujte přepis textu z tiskacího písma do psacího. Pozornost tento týden lehce vázla, což se projevilo ve větším množství chybějících znamének!!!                                                                   

Pro rodiče: 

Děkuji za spolupráci ohledně rekvizit k závěrečnému vystoupení:-).

Děti v pátek dostaly informace ke škole v přírodě.

 Přeji Vám příjemný květnový víkend                                                       

                          P. Hulcrová