1. ročník

TÝDEN OD 22. 10. do 26. 10.

 Český jazyk -Vyvodili jsme si další hlásku a písmenko „P“. V tomto týdnu jej přidáme k vyvozeným a budeme tvořit slabiky, určovat délku a počet slabik. Pomocí didaktických her budeme fixovat všechny čtyři tvary všech vyvozených písmen. Stále budeme pokračovat v rozkladu slov na jednotlivé hlásky a naopak.  Ve psaní se naučíme ovál a srdcovku. 

Matematika  Naučili jsme se jak graficky zapisovat slovní úlohy a tvořit příklady. V tom budeme pokračovat a sami úlohy vymýšlet.  Stále budeme procvičovat sčítání, odčítání, porovnávání a orientaci na číselné ose do 5. Z krychlí si postavíme různé barevné rytmy a dokreslíme je i na PL. 

Prvouka – Ukončíme téma podzimu – procvičíme třídění ovoce a zeleniny. Povíme si, které ovoce je pěstované v našich podmínkách a které je exotické. Podíváme se na to, jak se z některých plodin vyrábějí různé potraviny.

 DÚ:

Čj / pracovní list PL – prasátko – vyvozené písmeno P, na druhé straně doplnění mřížek – pouze vyvozená písmenka

  • Děti dnes dostaly do desek informace ohledně plánovaného dýňování, prosím o přečtení.

 

  •             Všechny děti moc chválím za veliký pokrok ve čtení a analýze slov do hlásek. U některých výrazný, je znát, že je domácí příprava pečlivá. Přesto je třeba stále v procvičování pokračovat, po vyvození posledních samohlásek nás čeká syntéza do slov a zde je třeba opravdu znát správný sled písmen ve slově.

                                                                                     Pěkný víkend. Sylva E.