1. ročník

Týden od 27. – 31.5.

SBĚR PAPÍRU 1. – 31. 5. 2019

Před školou v přírodě se seznamte s Řádem školy v přírodě ZDE

Technické informace ke škole v přírodě, Bezinfekčnost a Informovaný souhlas

  • Během českého jazyka budeme v dalším období zvyšovat plynulost čtení, pracovat s textem a jeho porozuměním, přepisovat texty z tabule a psát vlastní záznamy z četby.
  • V matematice souhrnně procvičujeme sčítání a odčítání do 20, řešíme slovní úlohy –  i vlastní, řešíme rébusy a jiné úkoly, které rozvíjí logické myšlení.
  • V prvouce se ještě budeme věnovat určování hodin a odhadování časových intervalů.

DÚ:

ČJ – sešit – přepis textu + ilustrace

!!!!! PROSÍM VŠECHNY RODIČE O DODRŽOVÁNÍ KAŽDODENNÍHO DOMÁCÍHO ČTENÍ.  ZAZNAMENALI JSME  MÍRNÉ ZHORŠENÍ NEBO ŽÁDNÝ POSUN VPŘED. !!!!!

12. 6. budou žáci v 9:00 hod. pasováni na čtenáře ve slánské kapli Zasnoubení Panny Marie. Pokud budete mít zájem tuto slavnostní chvíli prožít s vašimi dětmi, jste samozřejmě zváni.

PĚKNÝ VÍKEND….. S.E.