1. ročník

 Týden od 18. 2. do 22. 2.

Matematika – Nadále budeme procvičovat sčítání a odčítání do 20 pomocí manipulace s kostkami, orientovat se na číselné ose do 20 a tvořit slovní úlohy v tomto oboru čísel. Seznámíme se s pojmem tucet. V geometrii nás čeká seznámení s tělesy – krychlí, koulí, kvádrem a válcem.

Český jazyk Ještě budeme procvičovat čtení slov s dvojhláskami au a ou, vyvodíme písmenka C a H. Nadále budeme trénovat přepis a opis. V začátku týdne si opět napíšeme diktát. Děti by měly psát slova bez vynechávání písmen – proto jsem je celé pololetí „trápila“ s Marťanem, u vlastních jmen psát velké písmeno, dodržovat hranici slov ve větě, větu začít velkým písmenem a ukončit tečkou. Diktujeme jen krátké dvou a tří slovné věty, pouze s vyvozenými písmeny. Prosím o procvičování této nejtěžší disciplíny i doma, jde o velmi náročnou činnost.

Ve středu se seznámíme s literárním žánrem – bajkou.

Prvouka – Pomocí dramatizace si vyzkoušíme, jak to chodí v knihovně, navštívíme obchod a začneme se věnovat ochraně přírody – třídění.

DÚ: 

SLA.65 – čtecí tabulka s procvičováním čtení slov s dvojhláskami au a ou.

pís. 23 – dopsat 3 věty podle textu v slabikáři.

MAT – 21 – poslední cvičení – vypočítej a porovnej výsledky.

 

Hezký víkend….S. Eitlerová