1. ročník

Školní EKOzpravodaj


Vážení rodiče,

 ve dnech 27. 11. 2019  a 28. 11. 2019 proběhnou individuální konzultace

Děkuji za spolupráci.

Tereza Sachlová

třídní učitelka 1.T

Přihlašovací údaje k zápisu na konzultaci budou mít děti nalepené v deníku.

__________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče, 

protože jsme ukončili páteční slabikářovou oslavou práci v Živé abecedě a začínáme se Slabikářem, prosím, ať děti přestanou v aktovkách nosit Živou abecedu, písmenkovník. Na hodiny ČJ vždy připravte do aktovky SLABIKÁŘ.

DÁLE UPOZORŇUJI NA NUTNOST KAŽDODENNÍHO ČTENÍ!!!

Děkuji za spolupráci.

__________________________________________________________________________________________

 

Platba třídní fond

  1. Do třídního fondu vybíráme částku 150 Kč v hotovosti.
  2. Rodičům, kteří již zaplatili velice děkuji.
  3. Někteří rodiče mylně poslali peníze na účet školy, těm byla částka zpět navrácena na jejich účet.
  4. Využití peněz: nákup materiálu na vánoční výstavu, vánoční besídku (ovoce, hry,…)

Děkuji.

__________________________________________________________________________________________

Týdenní plán od 18.11. do 22.11.

Český jazyk

  • Slabikář – str. 12 – 19 – opakování hlásek a písmen, která známe. Čtení slabik, slov a vět.
  • Čtecí list – obrázkové čtení s Y, y (opět bude nalepen ve Slabikáři)
  • Písanka 1 – str. 2 – 6 – psaní l, a, e, o, m

Matematika

  • Rovnost, porovnávání (psaní znamének větší než, menší než)
  • Sčítání, odčítání
  • Procvičujeme psaní číslice 8

Krásný a klidný víkend:-) 

Vaše třídní učitelka Terka

__________________________________________________________________________________________

 

Fotografie ze Slabikářové oslavy

II. Etapa Školní zahrada