Školní poradenské pracoviště

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ poskytuje poradenské služby žákům, rodičům a učitelům školy. Členy školního poradenského pracoviště jsou školní speciální pedagog, výchovný poradce a metodik prevence.

 

1. VÝCHOVNÝ PORADCE (činnost)

  • Výchovná poradkyně (pracoviště ZŠ Mšec, ZŠ Tuřany):

 Hana Kvapilová, tel.: 313 562 272, 730 157 876

konzultační hodiny Mšec: úterý 15.00 – 16.00
konzultační hodiny Tuřany: pondělí 13.30 – 14.30

Užitečné internetové odkazy k procvičování:
  • Metodik prevence: Stanislava Trappová, tel. 605 171 052

Škola má vypracovanou Strategii systémového řešení primární prevence rizikového chování, jejíž součástí je Preventivní program, Hodnocení PP, Krizový plán, Školní vzdělávací program, Školní řád a Sankční řád.

Potřebuješ poradit?

Dopis rodičům – šikana

Šikana nebo škádlení

Když je moje dítě šikanováno

Adiktologická ambulance Kladno

Linka bezpečí

Společenství proti šikaně

E-Nebezpeci pro učitele

Národní centrum bezpečnějšího internetu

Poradna webu Minimalizace šikany

Internet poradna

Centrum, které přijímá hlášení, týkající se nezákonného a nevhodného obsahu internetu

Poradna E-Bezpeci

 

3. ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG (činnost

  • Školní speciální pedagog: Pavlína Skleničková  (sklenickova@skolabezhranic.cz; 777666255)
  • konzultační hodiny: úterý   12,15 – 13,15 a 15,00 – 16,00
    středa 14,00 – 15,00
                                         pátek  13,30 – 15,00
  • Vedení hodin náprav specifických poruch učení: Sylva Eitlerová (ZŠ Tuřany), Milena Volfová, Petra Chytrá (ZŠ Mšec)

 

Žákům je k dispozici elektronická schránka důvěry:

schranka.duvery@skolabezhranic.cz 


Naše škola je zapojena do systému Nenech to být. Jedná se o systém k odhalování šikany přes tzv. mlčící většinu třídy. Systém funguje jednoduše: student přes formulář na webových stránkáchanonymně popíše šikanu nebo jiné problémy, které se u něj ve třídě dějí. Na konkrétního agresora „nežalují“, pouze oznamují, že se ve třídě někdo „necítí dobře“. Zprávu potom v e-mailu dostane pověřená osoba příslušné školy, která se bude snažit ve spolupráci s ostatními pedagogy, problém řešit.


Ve školním roce 2016/17 proběhly v naší školecertifikované programy všeobecné primární prevence- Etické dílny. Ty nabízejí propojení školního vzdělávacího programuOsobnostní a sociální výchova s celostním pohledem na vývoj mladého člověka i s jeho možnými riziky. Etické dílny® mají v dětech a dospívajících rozvíjet pozitivní vlastnosti a sociální dovednosti.


Přijímací zkoušky: zkuste si vzorové přijímací testy na webu
 http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035397.html (Pro představu o formální podobě didaktických testů a typech úloh se podívejte na testy z pokusných ověřování organizace přijímacího řízení 2015 a 2016 a ilustrační testy pro rok 2017, které naleznete v záložce Testová zadání k procvičení.)