Školní družina Mšec

Aktuality z naší družiny

                                                        Školní rok 2016/2017

 

Vedoucí vychovatelka: Iveta Zemanová  ( I.oddělení )

Vychovatelka: Jiřina Lintymerová  ( II.oddělení )

Kontakt: 734 756 957

Provoz: 6.30 - 7.30 Ranní družina / 11.30 - 16.30 Odpolední družina

Poplatek za ŠD: 100 Kč za měsíc

……………………………………………………………………………….     

V době letních prázdnin byla naše družina vymalována a vybavena novými koberci a novým nábytkem. Vzhledem k velkému počtu zájemců o ŠD budou děti rozděleny do dvou oddělení a provoz družiny bude zajištěn do 16,30 hodin. Došlo také k rekonstrukci bývalé učebny výtvarné výchovy, která se nachází v prostorách školní družiny. Bude zde sídlit kroužek:„Indiánská stezka“ a dle potřeby i školní družina.

Ve ŠD probíhají činnosti odpočinkové, rekreační, zájmové, sebeobslužné a veřejně prospěšné. Naše družina má k dispozici tři místnosti. Větší herna s parketami nám slouží k pracovním, výtvarným i jiným činnostem. V menší třídě s kobercem mají děti možnost věnovat se rekreačním i zájmovým aktivitám. Nejmenší místnost využíváme k relaxaci a k volným skupinkovým hrám (družinový pokojíček). Ve spojovací chodbičce ŠD se nachází čtecí koutek a knihovna. Pracujeme podle denních, týdenních i měsíčních plánů a projektů. Každou činností se snažíme rozvíjet a posilovat dané klíčové kompetence.

Režim ŠD je přizpůsobován školnímu vyučování, zájmovým kroužkům a především autobusovému spojení (většina dětí dojíždí z okolních obcí).

Během školního roku proběhne několik celodružinových akcí, na které se už všichni těšíme. Nadále budeme spolupracovat s družinou v Tuřanech.

Aktuální informace a fotografie z plánovaných akcí budou v průběhu školního roku vkládány na tyto stránky.

              

 

FOTOGALERIE AKCÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY (2016/2017)

1. Naše nová družina
2. Sportovní seznamovací odpoledne  
3. Družina plná zábavy - říjen
4. Kaštanová olympiáda
5. Den s domácím mazlíčkem
6. Halloween v naší družině
7. Družina plná zábavy - listopad
8. Kuchaříme v naší družině
9. Družina plná zábavy - prosinec
10. Vánoční nadílka - Ježíšek 2016
11. Družiná plná zábavy - leden 2017
12. Klíč k pokladu
13. Miss, Missák 2017
14. Kadeřník 2017
15. Karneval 2017
16. Barevný týden
17. Ovocný den
18. Pravěk s p. Doubkem
19. Zeleninový den
20. Domácí mazlíčci
21. Kreslíme v přírodě
22. Den s kroužkem Indiánská stezka
 

 

 

 
Provoz ŠD začíná 2. září 2016
 
Do školní družiny doneste:
  1. vyplněnou přihlášku do ŠD
  2. přezůvky, sportovní oblečení (děti se převlékají na aktivity v přírodě, věci si uloží do svého sáčku v šatně)
  3. sportovní obuv (uložit do botníku v šatně)
  4. plastový hrneček na pití
  5. balení papírových kapesníků (uložit ve ŠD)
Oblečení i obuv prosíme podepsat!

Odchod dětí ze ŠD směřujte k těmto časovým intervalům: 12.30 - 13.00 a potom od 14.45 hodin. V době mezi těmito časy realizujeme rekreační a zájmové činnosti i mimo budovu naší školy a nemusíte nás proto zastihnout. Od 14.45 již zůstáváme ve družině nebo jsme na dětském hřišti.

Pokud budete potřebovat dítě uvolnit ze ŠD v jiný čas, než je uvedeno v přihlášce, proveďte to písemně do notýsku, který žák daný den předloží vychovatelce. Telefonické oznámení zákonných zástupců nestačí, dítě nebude z bezpečnostních důvodů z družiny uvolněno. 

Řoční plán ŠD - I. oddělení

Roční plán ŠD - II. oddělení

Vnitřní řád školní družiny