Školní parlament

Další setkání školního parlamentu proběhne

ve čtvrtek 1. 11. 2018.

Účast zástupců jednotlivých tříd nutná!!!

 

Výsledek obrázku pro smile

 

Zápisy z jednání Žákovského parlamentu:

Zápis 4.10.2018            

Zápis 6. 9. 2018