Pedagogický sbor

Kontaktní e-maily: prijmeni@skolabezhranic.cz

 

Ředitel školy:

Mgr. Milan Dvořák

 

Zástupkyně ředitele školy:

Mgr. Hana Kvapilová

 

Vedoucí MŠ Mšec:

Alena Švecová

 

Třídní učitelé:

  1. třída – Mgr. Pavlína Bílková
  2. třída – Mgr. Zdeňka Landová
  3. třída – Mgr. Milena Volfová
  4. třída – Mgr. Jana Zůnová
  5. třída – Mgr. Pavlína Skleničková
  6. třída – Mgr. Petra Chytrá
  7. třída – Ing. Lucie Hortová, DiS.
  8. třída – Mgr. Hana Sklenářová
  9. třída – RNDr. Jana Šerá

 

Netřídní učitelé:

Lucie Holečková

Bc. Bohuslava Widemannová, DiS.

Ing. Martin Hrabánek

 

Asistentky pedagoga v ZŠ:

Jiřina Lintymerová

Dagmar Dvořáková, DiS.

Petra Kratochvílová

Lucie Nováková

 

Vychovatelky:

Iveta Zemanová

Jiřina Lintymerová

Lucie Nováková

 

Učitelky MŠ:

Alena Švecová

Ivana Varmužová

Alena Dubnová

Bc. Vendula Tyčová, DiS.

Asistentka pedagoga v MŠ:

Ilona Rekšáková