Družina

Vedoucí vychovatelka: Iveta Zemanová  ( I.oddělení )

Vychovatelka: Jiřina Lintymerová  ( II.oddělení )

Kontakt: 734 756 957

Provoz: 6.30 – 7.30 Ranní družina / 11.30 – 16.30 Odpolední družina

Poplatek za ŠD: 100 Kč za měsíc

……………………………………………………………………………….

Aktuality z naší družiny

Směrnice upravující výši úplaty za školní družinu

Provoz ŠD začíná 5. září 2017

Do školní družiny doneste: 
  1. vyplněnou přihlášku do ŠD
  2. přezůvky, sportovní oblečení (děti se převlékají na aktivity v přírodě, věci si uloží do svého sáčku v šatně)
  3. sportovní obuv (uložit do botníku v šatně)
  4. plastový hrneček na pití
  5. balení papírových kapesníků (uložit ve ŠD)

Oblečení i obuv prosíme podepsat!

Odchod dětí ze ŠD směřujte k těmto časovým intervalům: 12.30 – 13.00 a potom od 14.45 hodin. V době mezi těmito časy realizujeme rekreační a zájmové činnosti i mimo budovu naší školy a nemusíte nás proto zastihnout. Od 14.45 již zůstáváme ve družině nebo jsme na dětském hřišti.

Pokud budete potřebovat dítě uvolnit ze ŠD v jiný čas, než je uvedeno v přihlášce, proveďte to písemně do notýsku, který žák daný den předloží vychovatelce. Telefonickéoznámení zákonných zástupců nestačí, dítě nebude z bezpečnostních důvodů z družiny uvolněno. 

Vnitřní řád školní družiny

 

FOTOGALERIE AKCÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY (2016/2017)