Dokumenty školy

Základní škola:

1. Školní řád a pravidla pro hodnocení žáků

2. Příloha ke školnímu řádu – Kritéria pro hodnocení chování žáků

3. Školní vzdělávací program pro ZŠ 

4. Výroční zpráva 2015/2016

5. Výroční zprávy 2016/2017

6. Plán práce 2017/2018

7. Organizační řád školy

8. Strategie systémového řešení primární prevence rizikového chování ve škole

Mateřská škola

Dodatek č. 1 – stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro šk. rok 2015/2016

Dodatek č. 2 – stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro šk. rok 2016/2017

  1. ŠVP MŠ17-18
  2. Školní řád pro MŠ 17-18 na web

 

Školní družina:

1. Směrnice pro stanovení úplaty (2014/2015) za vzdělávání ve školní družině

Dodatek č. 1 – stanovení úplaty pro školní rok 2015/2016

– Dodatek č. 2 – stanovení úplaty pro školní rok 2016/2017

 

 

Školní jídelna:

1. Směrnice pro stanovení úplaty za školní stravování (MŠ / ZŠ)

– Dodatek č. 1 – stanovení úplaty pro školní rok 2015/2016

– Dodatek č. 2 – stanovení úplaty pro školní rok 2016/2017

– Dodatek č. 3 – stanovení úplaty pro školní rok 2017/2018

Dodatek č. 4 – stanovení úplaty pro stravování