Dokumenty školy

Základní škola:

1. Školní řád a pravidla pro hodnocení žáků

2. Školní vzdělávací program pro ZŠ 

3. Výroční zpráva 2014/2015příloha 1příloha 2příloha 3příloha 4příloha 5apříloha 5bpříloha 5cpříloha 6příloha 7příloha 8

4. Výroční zpráva 2015/2016

 

 

Školní družina:

1. Směrnice pro stanovení úplaty (2014/2015) za vzdělávání ve školní družině

Dodatek č. 2– stanovení úplaty pro školní rok 2016/2017

 

 

Školní jídelna:

1. Směrnice pro stanovení úplaty za školní stravování (MŠ / ZŠ)

– Dodatek č. 1 – stanovení úplaty pro školní rok 2015/2016

– Dodatek č. 2 – stanovení úplaty pro školní rok 2016/2017

– Dodatek č. 3 – stanovení úplaty pro školní rok 2017/2018