9. třída

7. června – pololetní písemná práce z ČJ

 • pravopis
 • druhy vedlejších vět
 • interpunkce
 • významové poměry
 • zvláštnosti větné stavby
 • věta jednočlenné, dvojčlenné, větné ekvivalenty
 • graf souvětí
 • větné členy

N:

 • vyjmenovaná slova
 • rod, číslo, pád, vzor podstatných jmen
 • koncovky podstatných jmen
 • přídavná jména
 • číslovky
 • shoda přísudku s podmětem

12. června pololetní písemná práce z AJ

 • slovíčka – media, personality, phrasal verbs, travel, protest
 • tvoření otázek, trpný rod, nepřímá řeč

Naty:

 • slovíčka – food and drink, places, weather
 • počitatelná a nepočitatelná podst. jména (a/an, the, some, any, much/many, a few/a little)
 • stupňování přídavných jmen

 

 • červen

  • 4. 6. – Pernštejni: Leonardo da Vinci 500 let, vstupné 50 Kč
  • třídní výlet
  • slavnostní rozloučení 9. třídy
  • 28. 6. – vysvědčení…. a pak PRÁZDNINY!

 

Seznam sešitů pro 9. ročník: 

524 – 8x                                444 – 2x

544 – 4x                                460 – 1x

525 – 1x                                440 – 1x

520 – 2x                                420 – 1x

644 – 2x  (notýsek)            445 – 2x

– notový sešit, desky na zápisy z HV

 

Organizace školního roku 2018/2019

Podzimní prázdniny               29. – 30.10. 2018

Vánoční prázdniny                 22. 12. – 2.1. 2019

Pololetní prázdniny               1.2.2019

Jarní prázdniny                       25.2. – 3.3. 2019

Velikonoční prázdniny          18.4. 2019

Hlavní prázdniny                   29.6. – 1.9. 2019

 

Třídní učitel:

Miroslav Vrána

 

 

 

Co sbíráme ve školním roce 2017/2018