9. třída

Písmená práce z ČJ:

 • pravopis
 • interpunkce
 • druhy vedlejších vět
 • větné členy
 • zvláštnosti větné stavby
 • slovní druhy
 • věty dle členitosti
 • druhy otázek

ČERVEN

 • 28. 5. – 1. 6.  – Sportovně rekreační pobyt – Vojtův mlýn
 • 26. 6. – školní akademie – KD Mšec
 • 29. 6. – vysvědčení

 

Třídní učitelka:

Mgr. Petra Chytrá

 

 

 

Co sbíráme ve školním roce 2017/2018