9. třída

 • DUBEN

  • 16. 4. Velikonoční jarmark na zámku od 15:00 hod.
  • 17. 4. Focení tříd (fotografie 40 Kč)
  • 18. – 22.4. Velikonoční prázdniny
  • 23. 4. Pedagogická rada, třídní schůzky od 18:00 hod.
  • 25. 4.  Armáda ČR
  • 29.,30. 4. Ředitelské volno 

   

 

 

 

 

 

Informace k PŘIHLÁŠCE

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky.

V lednu 2019 proběhne informační schůzka pro rodiče žáků 9. ročníku (informace o podávání přihlášek na střední školy a předání přihlášek na střední školy).

Budete v předstihu informováni o termínu schůzky (info lístek a zpráva ve ŠOL).

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

V přijímacím řízení do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky (12. a 15. dubna 2019).

Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.

Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci a zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách příslušné školy a v prostorách střední školy v termínu od 22. dubna do 30. dubna 2019.

Je třeba si toto individuálně ohlídat !!!

S pozdravem Mgr. Hana Kvapilová, výchovná poradkyně ZŠ a MŠ Bez hranic

 

 

 

Seznam sešitů pro 9. ročník: 

524 – 8x                                444 – 2x

544 – 4x                                460 – 1x

525 – 1x                                440 – 1x

520 – 2x                                420 – 1x

644 – 2x  (notýsek)            445 – 2x

– notový sešit, desky na zápisy z HV

 

Organizace školního roku 2018/2019

Podzimní prázdniny               29. – 30.10. 2018

Vánoční prázdniny                 22. 12. – 2.1. 2019

Pololetní prázdniny               1.2.2019

Jarní prázdniny                       25.2. – 3.3. 2019

Velikonoční prázdniny          18.4. 2019

Hlavní prázdniny                   29.6. – 1.9. 2019

 

Třídní učitel:

Miroslav Vrána

 

 

 

Co sbíráme ve školním roce 2017/2018