9. třída

Třídní učitelka:

Mgr. Petra Chytrá

Podzimní sběr papíru

20. 11. – 24. 11. 2017

Kdy:

ráno: 7.15 – 7.30 hod.

odpoledne: 14.30 – 15. 30 hod.

Co:

noviny, časopisy a letáky, zvlášť karton.

Prosíme o svázané a zvážené balíčky.

Kde:

Průjezd zámku

DÚ na pondělí 2. října – hodina slohu

Žáci si připraví desetiminutový mluvený projev na zadané téma. Mohou připravit prezentaci, přinést obrazový materiál. Na „taháku“ mohou mít napsanou osnovu svého výkladu. Žáci budou hovořit sami, nikdo NEBUDE text ČÍST!

témata:

Cimrman: Poruchy příjmu potravy

Černý: Česká školní soustava

Dokládalová: České národní parky

Frolíková: Praha

Gerhardt: Křivoklát

Janoušová N.: Olympijské hry

Janoušová V.: parník Titanic

Kindl: Studio Barrandov

Lintymerová: Hadi

Musilová: Vyhlazovací tábor Osvětim

Nárožný: Drogy a drogová závislost

Ponka: Tradiční italská jídla

 

 

 

Co sbíráme ve školním roce 2017/2018