8. třída

7. června – pololetní písemná práce z ČJ

 • pravopis
 • větné členy
 • druhy vedlejších vět
 • významové poměry
 • graf souvětí

 

D + V

 • vyjmenovaná slova
 • koncovky podstatných jmen
 • rod, číslo, pád, vzor podstatných jmen
 • číslovky
 • přídavná jména
 • shoda přísudku s podmětem

 

12. června pololetní písemná práce z AJ 

 • slovíčka – adjectives with -ed or -ing, environment, phrasal verbs
 • sloveso + -ing nebo infinitiv, trpný rod, podmínkové věty

David, Věra

 • slovíčka – possesions, pets, school subjects, parts of body, my day, free time, my room, our house – places, furniture, our town – places in a town
 • gramatika – have got, time, časové předložky (on,at), přítomný čas prostý, předložky místa, there is/are
 • KVĚTEN

   

  • 22.5. 3.ODM Lány  
  • 30.5. zájezd do Vídně pro zájemce

   

Fotogalerie

 • Výlet do ZOO Praha – fotky zde.
 • Vídeň – fotky zde. 

 

 

 

Organizace školního roku 2018/2019

Podzimní prázdniny               29. – 30.10. 2018

Vánoční prázdniny                 22. 12. – 2.1. 2019

Pololetní prázdniny               1.2.2019

Jarní prázdniny                       25.2. – 3.3. 2019

Velikonoční prázdniny          18.4. 2019

Hlavní prázdniny                   29.6. – 1.9. 2019

 

Třídní učitel:

RNDr. Jana Šerá

 

 

Výsledek obrázku pro education