8. třída

Písemná práce z ČJ:

  • pravopis
  • větné členy
  • druhy vedlejších vět
  • významové poměry
  • grafický rozbor souvětí

Písemná práce z ČJ – Natálie:

  • vyjmenovaná slova
  • pravopis ě/je, ú/ů
  • podstatná jména (rod, číslo, pád, vzor)
  • číslovky – druhy, skloňování
  • shoda přísudku s podmětem

 

Červen

28. 5. – 1. 6.  Sportovně rekreační pobyt – Vojtův mlýn

26. 6.   školní akademie – KD Mšec

29. 6.   vysvědčení

 

Třídní učitel:

Miroslav Vrána

 

 

Výsledek obrázku pro education