7. třída

7. června – pololetní písemná práce z ČJ

 •  pravopis
 • slovní druhy
 • obohacování slovní zásoby
 • synonyma, antonyma, homonyma
 • věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent
 • rozbor stavby slova
 • slovotvorný rozbor

K+M+K:

 • vyjmenovaná slova
 • předložky
 • rozbor stavby slova
 • rod, číslo, pád, vzor podstatných jmen
 • koncovky podstatných jmen

12. června pololetní písemná práce z AJ 

 • slovíčka – natural disasters, places in a city, giving direction
 • předpřítomný čas, should/shouldn’t, must/mustn’t, don’t have to

Kája, Martin

12. – 23. lekce

 

Tvoření na hodinách výtvarné výchovy

V rámci výtvarné výchovy jsme několik hodin věnovali výrobě modelu polárního podnebného pásu. Zatímco ze severu doputoval na náš model lední medvěd, z jihu k nám doplavali tučňáci různých druhů (dokonce jsme vymysleli i nový druh tučňáka šejdrookého 🙂 Na fotu jej můžete spatřit plujícího na ledové kře). V reálu by tak asi bylo pouze otázkou času, kdy by medvěd vyměnil k jídlu tuleně za tyto nelétavé opeřence. Do práce se zapojila celá třída. Barvilo se, lepilo, stříhalo, řezalo se řezačkou na polystyren, třikrát se stavělo iglú, no zkrátka jsme si vyzkoušeli různé techniky a musíme usoudit, že se nám to moc povedlo! 🙂 Fotky najdete zde. 

  • KVĚTEN

    

   • 22.5. 3.ODM Lány  
   • 30.5. zájezd do Vídně pro zájemce

    

Fotogalerie

 • Výlet do ZOO Praha – fotky zde.
 • Vídeň – fotky zde.

 

 

 

Seznam sešitů pro 7. ročník: 

524 – 8x                                444 – 2x

544 – 4x                                460 – 1x

525 – 1x                                440 – 1x

520 – 2x                                420 – 1x

644 – 2x  (notýsek)            445 – 1x

– notový sešit, desky na zápisy z HV, podložka linkovaná

 

Organizace školního roku 2018/2019

Podzimní prázdniny               29. – 30.10. 2018

Vánoční prázdniny                 22. 12. – 2.1. 2019

Pololetní prázdniny               1.2.2019

Jarní prázdniny                       25.2. – 3.3. 2019

Velikonoční prázdniny          18.4. 2019

Hlavní prázdniny                   29.6. – 1.9. 2019

 

Třídní učitelka:

Mgr. Hana Sklenářová