7. třída

Třídní učitelka:

RNDr. Jana Šerá

 

ŘÍJEN a LISTOPAD AKCE

Podzimní sběr papíru

20. 11. – 24. 11. 2017

Kdy:

ráno: 7.15 – 7.30 hod.

odpoledne: 14.30 – 15. 30 hod.

Co:

noviny, časopisy a letáky, zvlášť karton.

Prosíme o svázané a zvážené balíčky.

Kde:

Průjezd zámku

 

Výlet do Londýna

Přihlásit se můžete u p. uč. Hortové

Londýn leták

 

 

 

 

 

 

Co sbíráme ve školním roce 2017/2018