6. třída

Úkol na sloh

Na tomto odkazu: https://hradeczije.cz/kryzovy-jeslicky-tomas-kryza-1838-1918/ naleznete článek o Krýzových jesličkách. Do školního sešitu si napíšete výpisky. Domácí úkol odevzdáte do pátku  10. listopadu. Pokud někdo nemá doma přístup k internetu, článek mu mohu vytisknout.

Mgr. Petra Chytrá

Třídní učitelka:

Mgr. Hana Sklenářová

V listopadu proběhne sběr papíru – termín bude upřesněn.

Podzimní sběr papíru

20. 11. – 24. 11. 2017

Kdy:

ráno: 7.15 – 7.30 hod.

odpoledne: 14.30 – 15. 30 hod.

Co:

noviny, časopisy a letáky, zvlášť karton.

Prosíme o svázané a zvážené balíčky.

Kde:

Průjezd zámku

 

Prosinec:

plánujeme vánoční tvoření, výroba dárečků, výzdob atp.

 

Co sbíráme ve školním roce 2017/2018