6. třída

Písemná práce z ČJ:

  • pravopis (i,y)
  • zájmena – druhy, skloňování
  • číslovky – druhy, skloňování
  • slovesa – slovesné kategorie
  • větné členy
  • věta jednoduchá, souvětí

Písemná práce z ČJ – Kačka, Martin, Kája:

  • vyjmenovaná slova
  • podstatná jména – rod, číslo
  • slovesa – osoba, číslo; infinitiv
  • časování sloves BÝT, MÍT

 

Červen

28. 5. – 1. 6.  Sportovně rekreační pobyt – Vojtův mlýn

26. 6.   školní akademie – KD Mšec

29. 6.   vysvědčení

 

Třídní učitelka:

Mgr. Hana Sklenářová

Co sbíráme ve školním roce 2017/2018