6. třída

DUBEN

  • 16.4. Velikonoční jarmark na zámku od 15:00 hod.
  • 17. 4. Focení tříd (fotografie 40 Kč)
  • 18. – 22.4. Velikonoční prázdniny
  • 23. 4. Pedagogická rada, třídní schůzky od 18:00 hod.
  • 25. 4.  Armáda ČR
  • 29.,30. 4. Ředitelské volno 

 

Fotogalerie 2018/2019

  • Výlet do ZOO Praha – fotky zde.
  • Dýňování – fotky zde.
  • Výlet za studánkami – fotky zde. 
  • Ukliďme Česko – fotky zde.

 

 

Seznam sešitů pro 6. ročník: 

524 – 8x                       444 – 2x

544 – 2x                       460 – 1x

525 – 1x                       440 – 1x

545 – 1x                      – notový sešit, desky na zápisy z HV, notýsek

520 – 2x

 

Organizace školního roku 2018/2019

Podzimní prázdniny               29. – 30.10. 2018

Vánoční prázdniny                 22. 12. – 2.1. 2019

Pololetní prázdniny               1.2.2019

Jarní prázdniny                       25.2. – 3.3. 2019

Velikonoční prázdniny          18.4. 2019

Hlavní prázdniny                   29.6. – 1.9. 2019

 

Třídní učitelka:

Ing. Lucie Hortová, DiS