Spisovatelem za jednu Noc

Poslední čtvrteční březnovou noc se naše škola neponořila do tmy, ba naopak se rozsvítila světla v učebnách, za nimiž byl možná až podezřelý klid… Nebývale čilý školní ruch vystřídalo tiché přemýšlení, lehké škrábání per po papíře a šustění papírů. Teplo tentokrát nevycházelo z radiátorů, nýbrž z dětských hlaviček, ze kterých se i tu a tam zakouřilo. Začala již třetí Noc s Andersenem.

Necelá padesátka dětí od třetí po šestou třídu se sešla ve škole v 18 hodin. Po předávce sladkých snídaní, dojemného loučení s rodiči a vybalování věcí (leckdy připomínající stěhování národů) zakotvily děti v učebnách s označením „Nakladatelství Bez hranic“. Od svých šéfredaktorek, kterými byly i letos paní učitelka Chytrá, Kvapilová, Trachtová a Skleničková, se žáci dozvěděli téma letošní Noci: 70. výročí dětského nakladatelství Albatros. Z dětí se tak rázem stali malí spisovatelé a ilustrátoři a z učeben písárny, grafické a knihvazačské dílny. Úkolem bylo do 22 hodin napsat, ilustrovat a svázat knihu. Vybrat si mohli z několika žánrů. Abychom jim to však trochu ztížili, vylosovali si tři kartičky, na kterých byl čas, místo a postava, což se mělo v textu objevit. Příběhy o indiánovi na pustém ostrově v roce 2 389 tak byly opravdu zajímavé. Uzávěrku stihli všichni, a tak si redakční rada večer pěkně početla a vybrala nejpovedenější díla. Před spaním se žáci proběhli po škole při luštění knižní šifry, ve které měli poznat názvy pohádek. Pak si zalezli do spacáků a usínali při pohádkách Hanse Christiana Andersena.

Ráno se žáci společně nasnídali, vyhlásil se výherce šifry a byli odměněni nejlepší spisovatelé. Ti si na památku odnesli propisku a zápisník, aby si měli své nápady na knihy kam poznamenávat. Děkujeme za účast a těšíme se na příští rok. 

Fotogalerie zde

Napsat komentář