8. ročník

Fotky z třídního výletu do ZOO Zvole zde
 
Pololetní písemná práce z ČJ - 7. 6. 
- pravopis
- větné členy
- významové poměry
- interpunkce
- rozbor souvětí
 
 
Co nás čeká v červnu:

2. 6. Kino Hutník
 
8. 6. Olympiáda na Lánech pro 2. stupeň
 
12. - 16. 6. pobyt žáků z Tuřan na ZŠ Mšec - 8. třída bude pobývat v učebně PC
 
21. 6. Pedagogická rada

30. 6. Vysvědčení
 
- třídní výlet