7. ročník

Pololetní písemná práce z ČJ - 5. 6.

- pravopis

- slovesný rod

- příslovce, příslovečné spřežky, stupňování

- předložky, spojky, částice, citoslovce

- věty dle členitosti (VJ, VD, VE)

- větné členy

- přístavek

 

Natálie:

- vyjmenovaná slova

- stavba slov (kořen, předpona, přípona, koncovka)

- předložky

- podstatná jména - mluvnické kategorie (rod, číslo, pád)

- podstatná jména rodu středního, ženského

 

Co nás čeká v červnu:


2. 6. Kino Hutník
 
8. 6. Olympiáda na Lánech pro 2. stupeň
 
12. - 16. 6. pobyt žáků z Tuřan na ZŠ Mšec
 
Koncem června plánujeme třídní výlet.
 
21. 6. Pedagogická rada

30. 6. Vysvědčení

 

 

 

Nadále probíhá sběr víček pro Veroniku.