Elektronická žákovská knížka

Od školního roku 2014/2015 jsme zavedli systém Škola Online. Jedná se moderní školní informační systém, který Vám umožní být neustále informováni o dění ve škole. V případě potíží s přihlášením kontaktujte vedoucí učitelku svého pracoviště.

Funkce systému pro rodiče a žáky

Hodnocení
Škola OnLine je moderní žákovskou knížkou, ve které se Vám na jednom místě vypisují všechny Vaše známky. Pro zjištění hodnocení výsledků svých písemných prací nemusíte čekat až do druhého dne. Systém Vám je zpřístupní ihned po zadání učitelem.
Docházka
Jako rodiče máte okamžitý přehled o tom, zda dítě dorazilo v pořádku a včas do školy. Případné záškoláctví tak můžete podchytit hned v prvopočátku. Absence svých dětí můžete skrze Školu OnLine i omlouvat.
Rozvrh
Díky osobnímu kalendáři máte vždy aktuální přehled o všech změnách v rozvrhu. Na jednom místě vidíte veškeré suplování, školní akce a odpadlé hodiny. Se Školou OnLine Vám zkrátka nic neuteče.
Výukové materiály
Učitel má možnost přímo do rozvrhu vkládat konkrétní elektronické výukové materiály. Jednoduše se tak můžete vrátit k tématu poslední hodiny, připravit se na test či zkoušení nebo si jen rozšířit své obzory.
Komunikace
Potřebujete něco důležitého sdělit svému vyučujícímu? Se Školou OnLine nemusíte složitě hledat e-mail na webových stránkách školy. Stačí jen zvolit vyučujícího a napsat mu text zprávy. Během okamžiku si informace najde svého adresáta.