Školská rada

Zřizovací listinou ze dne 25. 2. 2014 byla zřízena školská rada při ZŠ a MŠ Bez hranic.

Dne 19. 4 . 2017 byli zvoleni noví členové školské rady:

Školská rada má 6 členů:

2 členové byli jmenování zřizovatelem (DSO Bez hranic): 
 
Jiří Loskot, starosta městyse Mšec, email: starosta@obecmsec.cz
Kateřina Vykouková, místostarostka obce Tuřany, email: vykoukova@skolabezhranic.cz
 
2 členové byli zvoleni zákonnými zástupci žáků:
 
Ing. Eva Slavíková, za ZŠ Mšec,  email:  eva.prachalova@email.cz
Ing. Radka Smržová, za ZŠ Tuřany, email: radka.smrzova@gmail.com
 
2 členové byli zvoleni pedagogickými pracovníky:
 
Miroslav Vrána, za ZŠ Mšec, email: vrana@skolabezhranic.cz
Alena Hašková, za ZŠ Tuřany, email:haskova@skolabezhranic.cz
 

Zápisy ze zasedání školské rady: