Sborovna Mšec

vedoucí pracoviště ZŠ Mšec: 

kontaktní e-maily: prijmeni@skolabezhranic.cz

třídní učitelé třída   netřídní učitelé
Mgr. Milena Volfová

1. třída

(1. a 3. r.)            

 

Mgr. Monika Trachtová (3. ročník)                                          

Mgr. Zdena Landová 2. třída   Mgr. Milan Dvořák
Alena Čermáková 4. třída   Mgr. Hana Kvapilová
Mgr. Pavlína Skleničková 5. třída   Mgr. Hana Sklenářová
RNDr. Jana Šerá 6. třída   Bc.Bohuslava Widemannová, DiS.
Miroslav Vrána 7. třída   Lucie Holečková
Mgr. Petra Chytrá 8. třída    
Ing. Lucie Hortová, DiS. 9. třída  

 asistentky 

      Jiřina Lintymerová
vychovatelky     Milada Soule
Iveta Zemanová     Bc. Bohuslava Widemannová, DiS.
Jiřina Lintymerová      
       
 
vedoucí pracoviště MŠ Mšec: Alena Švecová (734 756 960)
 
1. + 2. třída
Alena Švecová
Lenka Vosátková
Ilona Rekšáková
Alena Houdová