Důležité dokumenty a směrnice školy

Plán práce pro šk rok 2016/2017

Základní škola:

1. Školní řád a pravidla pro hodnocení žáků

2. Školní vzdělávací program pro ZŠ 

3. Výroční zpráva 2013/2014

4. Výroční zpráva 2014/2015, příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4, příloha 5a, příloha 5b, příloha 5cpříloha 6, příloha 7, příloha 8

5. Výroční zpráva 2015/2016

 Mateřská škola:

1. Školní řád

2. Školní vzdělávací program pro MŠ

3. Směrnice pro stanovení úplaty za předškolní vzdělávání (šk. rok 2014/2015)

- Dodatek č. 1 - stanovení úplaty za předškolní vzdělávání (šk. rok 2015/2016)

- Dodatek č. 2 - stanovení úplaty za předškolní vzdělávání (šk. rok 2016/2017)

4. Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání - platná od 3. 2. 2015

Školní družina:

1. Směrnice pro stanovení úplaty (2014/2015) za vzdělávání ve školní družině 

- Dodatek č. 1 - stanovení úplaty pro školní rok 2015/2016

-Dodatek č. 2- stanovení úplaty pro školní rok 2016/2017

2. Vnitřní řád školní družiny

Školní jídelna:

1. Směrnice pro stanovení úplaty za školní stravování (MŠ / ZŠ)

- Dodatek č. 1 - stanovení úplaty pro školní rok 2015/2016

- Dodatek č. 2 - stanovení úplaty pro školní rok 2016/2017

- Dodatek č. 3 - stanovení úplaty pro školní rok 2017/2018

- Dodatek č. 2/2015 - strava v MŠ